❗️❗️❗️ KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE KVĚTŮ DÁREK❗️❗️❗️ 1G CBD HASISHE ❗️❗️❗️✌️

CBD olej a Alzheimerova choroba: léčba pomocí konopného výtažku

brain-2546101_1280

CBD olej a Alzheimerova choroba: léčba pomocí konopného výtažku

Ještě než se pustíme do rozboru této problematiky, musíme konstatovat, že bohužel stále nemáme jasné důkazy o zastavení či zpomalení Alzheimerovy choroby pomocí CBD nebo CBD produktů. Nicméně CBD několikrát prokázalo svoji účinnost při léčbě běžných symptomů této nemoci, jako je například agrese, rozruch a výkyvy nálady.

Víme, že existuje řada dalších onemocnění, při kterých se doporučuje kanabidiol jakožto efektivní léčba, ale jak to je s Alzheimerem a Demencí? Před prozkoumáním schopnosti CBD oleje předcházet a brzdit Alzheimerově nemoci je důležité, se nejprve zaměřit na odlišnosti od Demence.

Alzheimer a Demence: Jaké jsou rozdíly?

I když se oba pojmy běžně používají jak synonyma, ve skutečnosti jsou od sebe docela odlišné. Demence je souhrnný pojem pro skupinu mozkových onemocnění, které narušují pacientovu paměť, uvažování, usuzování a myšlení. A Alzheimerova choroba je právě členem této skupiny.

Do oné skupiny můžeme zařadit několik dalších nemocí, například Hauntingtonova choroba, Frontotemporální lobární degenerace nebo Creutzfeldt-Jakobova nemoc. 

Mezi nejčastěji běžné symptomy na počátku Demence se řadí:

  • Postupný úpadek paměti
  • Velká změna ve schopnosti komunikovat
  • Ovlivněné usuzování a uvažování
  • Vážně snížená soustředěnost

CBD olej a Alzheimerova choroba: Jak to celé funguje?

Alzheimerova choroba je způsobena nárůstem proteinů, které se nazývají amyloidy a svazků vlákniny v lidském mozku, které zapříčiňují blokaci procesů neurální signalizace a pozvolné zničení nervových buněk. Výsledkem tohoto děje je zpočátku mírná ztráta paměti, která v pozdějších stádiích vede k vážnějšímu oslabení funkcí mozku.

Nejčastějšími doprovodnými příznaky této nemoci jsou špatná orientace, zmatek, výkyvy nálady a stabilní pád schopnosti komunikovat. 

Studie z června 2016 prováděná výzkumnou institucí Salk Institute for Biological Studies v americké Kalifornií dokazuje, že sloučeniny obsažené v konopí včetně CBD mají schopnost odstranit zmíněné amyloidy z laboratorně vytvořených neuronů. 

V této i dalších studiích je uveden důkaz, že některé složky marihuany umí chránit nervovou soustavu. A právě z tohoto důvodu jsou prováděny další lékařské výzkumy, které mají za cíl zjistit více o možnosti léčby Alzheimera a dalších chorobách spadajících pod demenci konopným CBD olejem.

V poslední době se tak stává běžné, že členové rodiny či ošetřovatelé pacienta často šahají po CBD produktech, které jim pomáhají zvládat agresi a další rušivé chování. Nejčastějšími metodami, jak zklidnit nežádoucí chování starých lidí postižených Alzheimerem, je omezení pohybu, zamykání v domě a především neustálá kontrola, která blízké a pečovatele značně vysiluje.

Lidé trpící různými formami Demence mají tendenci odcházet z domova, stěhovat důležité věci na místa, o kterých se často ani ostatní nedozví či dokonce jsou schopni se běh pár vteřin ztratit při cestě na nákup, protože si nevybaví ani cesty svého města či obce, kde žijí pěknou řádku let. A právě proto nejbližší a pečovatelé velice rádi vítají možnost zpomalení nemoci pomocí konopného extraktu. 

Dávkování CBD při Alzheimerově chorobě

Největšími faktory při volbě dávkování pro pacienta jsou jeho či její věk, výška a váha. Pokud máte v rodině někoho, kdo trpí touto zákeřnou nemocí, můžete jako jednoduchou příručku použít Leinowu a Birnbaumovu metodu „krok po kroku“. 

Pacient začíná na dávce 1-2mg v prvním týdnu (záleží na váze) a poté postupně přidáváme 2-4mg každým novým týdnem, dokud nezaznamenáme viditelnou změnu v chování nemocného.