Co je to kratom a jaké má účinky?

Informace od A do Z: Kratom 

Kratom se v poslední době stává častokráte skloňovaným tématem, nejenom na internetu. Avšak ne vždy jsou informace o něm podávány uceleně tak, aby si potencionální zájemce o jeho užívání udělal skutečný přehled, co od něj může očekávat. Ale to se nyní chystáme napravit, neboť vám přinášíme článek, který vás světem kratomu provede od úplných základů, co je to kratom, jaké má účinky až přes to, jak vybrat ten pro vás nejvhodnější a jak jej užívat, abyste si neublížili, až po rizika spjatá s jeho užíváním.  

 

Článek se zabývá: 

 

Co je to kratom?  

Mitragyna speciosa, z níž se následně vyrábí kratom, je tropickým stromem dorůstajícím až do výšky 25 metrů pocházejícím z jihovýchodní Asie, která je dodnes jeho domovinou. Jeho listy v sobě mají obsaženu chemickou látku zvanou mitragynin, jež může mít na lidský organismus podobné účinky jako například opioidy či stimulanty. Krom zmíněného mitragyninu obsahuje tento strom i další účinné indolové alkaloidy, zejména pak 7-hydroxymitragynin.  

Samotný kratom je poté označením převzatým z thajštiny pro sušené listy Mitragyny speciosy, které se používají již po stovky let v tradiční asijské medicíně jakožto rostlina pomáhající se zvýšením bdělosti a dodáním energie. Jednoduše lze tedy konstatovat, že se jedná o staletími prověřený povzbuzující prostředek pro lepší výkonnost. Jakožto bylinný doplněk stravy se sice kratom používá již dlouho, avšak v posledních letech se v západní civilizaci začal využívat i ke zvládání abstinenčních příznaků drogových závislostí či v boji proti kašli, bolestem, depresím nebo úzkostem. Nicméně zatím neexistují studie, jež by tyto účinky kratomu 100% potvrdily. 

 

Druhy kratomu: jak je odlišit a čím se vyznačují? 

Není kratom jako kratom, existuje totiž hned několik typů tohoto přírodního povzbuzovače. Z logiky věci samozřejmě vyplývá, že od každého z těchto druhů můžete očekávat jiné účinky kratomu. Pojďme si tedy nyní představit nejpopulárnější druhy kratomu, abyste při jeho příštím nákupu přesně věděli, po jakém z nich sáhnout. Kratom se děli podle odrůdy/ původu a dále se rozděluje podle barvy, která značí stáří listů kratomu popřípadě styl výroby.

Maeng da (odrůda)

Jedná se o jeden z nejsilnějších kratomů, zejména co se týče jeho stimulačních účinků. Jestli tedy hledáte něco, co vás zaručeně povzbudí, tak kratom Maeng da je skvělou volbou. Krom energetické podpory dokáže navodit pocity pohody a potlačit psychickou i fyzickou bolest. Může být zelené, červené nebo bílé barvy, přičemž jeho účinky jsou dlouhodobějšího charakteru. 

Indo kratom (odrůda) 

Když vám někdo řekne, že kratom používá primárně na zklidnění a jako formu relaxace, tak je pravděpodobné, že konzumuje právě tento druh kratomu pocházejícího z Indonésie. Jedná se totiž o slabší typ kratomu, který má minimální stimulační účinky, a naopak efektivně dokáže navodit pocit klidu. Díky tomu je ideální vstupní branou pro všechny začátečníky ve světě kratomu.  

druhy kratomu

Mimo to se kratom dělí i podle barev. V zásadě lze říci, že červený kratom má obecně vzato pro tělo nejvíce zklidňující efekt, zatímco zelený kratom dokáže lépe navodit euforické pocity. Bílý kratom zas nejlépe zvládá pomoci s dodáním energie.  

 

Zelený kratom

Základní rozdělení kratomu můžeme charakterizovat na základě stáří rostliny. S tím souvisí barva, vlastnosti a účinky kratomu. Zelený kratom se považuje za rostlinu, která stále dozrává. Takový typ kratomu má uklidňující účinky, eliminuje stres a způsobuje lehkou euforii. Zároveň zelený kratom povzbuzuje k lepší koncentraci. Jedná se o druh kratomu, který je kompromisem mezi bílým a červeným kratomem. Lidově můžeme říct, že se jedná o zlatou střední cestu, která se doporučuje nezkušeným sběratelům.

Účinky zeleného kratomu 

Vlastnosti a účinky kratomu se mohou lišit na základě odrůdy zeleného kratomu a dávkování. 

 • Povzbuzující
 • Povznášející
 • Euforický při vysokých dávkách
 • Pocit klidu a soustředění

 
Vyberte si kratom podle mnoha parametrů:


Bílý kratom

Nejmladší kratom se označuje jako bílý. Žilnatina bíle barvy značí, že se jedná o kratom, který není dozrálý. Suší se velmi pomalu a bez přímého slunečního záření. Bílý kratom má hrudkovitější texturu než třeba zelený kratom. Odrůdy kratomu pocházející ze skupiny bílých ''listů'' jsou známé pro své energizující a mírumilovné účinky. 

        Účinky bílého kratomu

Opět se účinky kratomu mohou lišit na základě použité odrůdy a dávkování. 

 • Lepší poznávací funkce
 • Lepší mentální soustředění
 • Zvýšení energie
 • Pocit podobný kofeinovému návalu
 • Mírně euforický, povznášející pocit

 

   Žlutý kratom

Ve skutečnosti označení ''žlutý'' vůbec nepopisuje žilky listů kratomu. Místo toho se žlutý kratom vytvoří smícháním červeného a zeleného kratomu. Finální podoba prášku je žlutá a z toho vyplývá označení kratomu. Směsi žlutého kratomu nemají regulovaný poměr, to znamená, že nejsou jednotné a jejich účinky se proto u jednotlivých prodejců mohou mírně odlišovat.

Účinky žlutého kratomu

Žlutý kratom je v dokonalé rovnováze mezi "motivačním" a "uklidňujícím" účinkem, aniž by poskytoval nadměrné množství obou účinků. Často je označován jako širokospektrální kategorie kratomu, která zahrnuje to nejlepší z červeného a zeleného kratomu.

 • motivující
 • relaxační
 • stimuluje k optimistické náladě 

co to je kratom

Červený kratom 

Červené žilky na listu kratomu se vytváří tehdy, kdy je kratom plně dozrálý. Fakt, že jsou tyto listy dozrálé, může v některých lidech vzbuzovat dojem, že je to ten nejlepší kratom. To však je zavádějící. Nejlepší kratom neexistuje. Druhy kratomu se volí na základě různorodých účinků. Musíte vědět, že různé žilkování na listech má jedinečný profil alkaloidů, který přispívá ke spektru účinků. Červený kratom s červenou žilnatinou nese nejvyváženější alkaloidní profil, který mu dodává maximální sílu.

Účinky červeného kratomu 

Obecně lze očekávat více či méně těchto účinků (v závislosti na druhu odrůdy, kterou konzumujete):

 • Zvládání bolesti
 • Mírná sedace
 • Uvolňující účinky
 • Zlepšení soustředění a bdělosti
 • Povzbuzující účinky
 • Pomáhá při zvládání úzkosti
 • Může pomoci usnout tím, že vás uklidní

 

Hnědý Kratom

Jak už název napovídá, tak se jedná o kratomový prášek, který má zlatou až spíše hnědou barvu. Fermentace listů probíhá po dobu 10 dnů a až poté probíhá důkladné sušení. Hnědý kratom nejčastěji pochází z Indonésie. Hnědý kratom má všeobecně slabší účinky než ostatní kratomy. 

Účinky hnědého kratomu

Hnědý kratom je ze všech kratomů nejslabší, což nemusí být nutně bráno jako nevýhoda. Účinky se mohou lišit na základě zvoleného dávkování kratomu.

 • stimuluje náladu
 • navozuje euforické pocity 

kratom ucinky

Žilkování červené barvy značí, že kratom je dozrálý. Jedná se tedy o červený kratom, který je typický pro mentální odolnost.

 

Účinky kratomu  

Lidé, kteří pravidelně užívají kratom uvádějí jak účinky podobné stimulantům, tak i účinky, které jsou podobné opioidům a sedativům. Účinky kratomu ve velké míře závisí nejenom na jeho výše zmíněném druhu, ale i na velikosti podané dávky (více v sekci Dávkování kratomu) a mohou se tedy diametrálně lišit. 

Při nižších dávkách se nejčastěji u konzumentů objevuje zvýšená energetičnost, bdělost, navýšení libida a zrychlený srdeční tep. Efekt kratomu na lidský organismus lze tedy připodobnit třeba k amfetaminu akorát s tím rozdílem, že je méně intenzivní. Při vyšších dávkách se pak zas mezi účinky kratomu řadí pocity uvolnění, úleva od bolesti nebo navození klidnějšího duševního stavu

 

Jak dlouho účinky kratomu trvají?

Účinky kratomu nástupují prakticky okamžitě, nejpozději do 10 minut, přičemž v závislosti na velikosti dávky trvají obvykle mezi 1 až 3 hodinami. Za nejkritičtější bývá z pohledu uživatelů považována hranice, kdy se euforické účinky kratomu transformují do těch sedativních - pro psychicky méně odolné jedince může být takovýto zážitek dosti nepříjemným. Pokud se účinky kratomu nedostaví do 30 minut, tak jste možná více odolní než jste čekali a je zapotřebí navýšit množství kratomu. Další varianta, která se nevylučuje s předešlou, jedná se o nekvalitní kratom.

 

Vedlejší účinky kratomu a rizika

Každá mince má dvě strany, nejinak je tomu i v případě kratomu, který má vedle pozitivních účinků na organismus i několik rizik. Mezi největší rizika užívání kratomu patří pochopitelně výskyt závislosti na něm. Naopak riziko předávkování je prakticky zanedbatelné, neboť smrtelná dávka kratomu je odhadována na přibližně 200 miligramů na kilogram tělesné hmotnosti. 

Vedlejších účinků je na každý pád více než dosti, mezi ty vůbec nejčastější můžeme zařadit: 

 • ztráta chuti k jídlu 
 • citelný úbytek hmotnosti 
 • nespavost 
 • zácpa 
 • zarudnutí tváří 
 • sucho v ústech 
 • bolest svalů 

Krom fyzických změn dokáže kratom ovlivnit i fungování mysli a nervového systému, což může vést k závratím, halucinacím či bludům. Vedlejší účinky se nicméně plně začínají projevovat zejména až při dlouhodobějším užívání kratomu.

kratom je strom   

Dávkování kratomu 

Jaká jsou kritéria, podle kterých kratom vybírat a co od něj můžete očekávat již víte, nyní se tedy přesuňme ještě k tomu, jak užívat kratom. Nejčastěji se kratom užívá ve formě kapslí nebo prášku obsahujícího buď celé, či drcené listy Mitragyny speciosy. Kratomový prášek lze pak snadno přidávat i do jídla či pití. V závislosti na velikosti dávky jsou následně účinky kratomu buď stimulující, euforické, popřípadě tlumící. 

Při kratom dávkování se lze řídit poučkou, že pakliže od kratomu očekáváte stimulující účinky, tak na jeden kilogram vaší hmotnosti připadá dávka přibližně 0,06 gramu kratomu. Naopak pokud používáte kratom ke zmírnění bolestí či v boji s úzkostmi, tedy jakožto sedativum, tak je potřeba dávku navýšit a to až na hranici okolo 0,1 gramu na kilo vaší váhy. Obvyklá dávka kratomu se pohybuje v rozmezí od 2 do 10 gramů s tím, že cokoliv pod 4 gramy je považováno za nízkou dávku a vše nad touto hranicí za dávku vyšší až vysokou. 

Kratom není každopádně doporučován k denní konzumaci, bohatě stačí jeho užívání 1x až 3x do týdne, případně když se objeví akutní důvody (např. abstinenční příznaky, zhoršení úzkostí). 

 

Je kratom legální?  

Ano, držení i obchodování s kratomem je v České republice zcela legální a v souladu s legislativou. Avšak ne všechno je tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Kratom totiž není podle zákonů ČR schváleným výživovým doplňkem, potažmo potravinou, nýbrž spadá do kategorie sběratelských předmětů. Jeho nákup by měl tedy vždy být podmíněn tomu, že bude jako sběratelský předmět držen a využíván.  

Každopádně trest vám za jeho přechovávání v naší domovině nehrozí. Naopak v Austrálii, Vietnamu či Malajsii byste tvrdě narazili, neboť kratom je v těchto zemích zcela zakázán a za jeho držení by vám hrozil trest jako za jakoukoliv jinou omamnou a psychotropní látku. V minulosti k těmto zemím patřilo i Thajsko a v současnosti se k nim přidalo i pár států USA. Lze tedy konstatovat, že kratom ve světě stojí na pomezí legálního přírodního doplňku a ilegální drogy. Jako někde mák.

 

Jaké jsou zkušenosti s kratomem?

Je důležité poznamenat, že účinky a zkušenosti Kratomu se mohou lišit v závislosti na dávkování, odrůdě a individuálních biologických faktorech.

Má se za to, že Kratom ovlivňuje stejné receptory v mozku jako opium, což vysvětluje jeho schopnost zmírňovat bolest a vyvolávat stavy euforie. Je však důležité si uvědomit, že ačkoliv může mít některé podobné účinky jako opioidy, Kratom není opioid a jeho působení je komplexnější. 

Zkušenosti s Kratomem se liší od osoby k osobě. Někteří uživatelé popisují, že jim Kratom pomohl zvládat chronickou bolest, úzkost, stres nebo problémy se spánkem. Jiní jej využívají jako alternativu k opioidům při pokusu o detoxikaci.

Nicméně je třeba mít na paměti, že Kratom může také vyvolat řadu negativních vedlejších účinků, včetně nevolnosti, závratě, zácpě, suchosti v ústech, ztráty chuti k jídlu nebo zvýšeného pocení. U některých lidí bylo také hlášeno, že pravidelné užívání Kratomu může vést k závislosti.

Používáme ověření věku Adulto Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz