Zkušenosti s CBD na úzkost

V posledních letech si CBD (kanabidiol) získalo pozornost veřejnosti i lékařských výzkumů, zejména díky svým potenciálním zdravotním benefitům. Raný výzkum naznačuje slibnou schopnost CBD zmírňovat úzkost a stres, se kterými se dnes potýká mnoho lidí.

Zkušenosti s CBD na úzkost

Zdroj: Freepik

Jak může CBD pomoci snížit úzkost

Mechanismus, kterým může CBD pomáhat snižovat úzkost, je stále předmětem výzkumu, ale několik teorií a studií naznačuje, že CBD může pomáhat těmito způsoby.

  • Interakce s endokanabinoidním systémem: CBD interaguje s endokanabinoidním systémem těla, který hraje klíčovou roli v regulaci nálady, spánku, apetitu a bolesti. Tato interakce může pomoci stabilizovat náladu a snížit úzkost.
  • Antidepresivní účinky: Některé studie naznačují, že CBD má antidepresivní účinky díky své schopnosti působit na serotoninové receptory v mozku, které jsou spojeny s pocity štěstí a pohody. Nízké hladiny serotoninu jsou často spojovány s depresí a úzkostí. CBD může pomoci modulovat serotoninové signály, a tím přinést úlevu od úzkosti.
  • Snížení sociální úzkosti: Výzkumy ukázaly, že CBD může být obzvláště účinné při snižování sociální úzkosti, což pomáhá lidem cítit se méně úzkostně v sociálních situacích.
  • Snížení fyziologické reakce na stres: Studie naznačují, že CBD může snižovat fyziologické projevy stresu, jako je zvýšená srdeční frekvence, což může pomoci uklidnit tělo a mysl.
  • Zlepšení spánku: Úzkost často souvisí se spánkovými problémy. CBD může pomoci zlepšit kvalitu spánku tím, že podporuje snadnější usínání a prodlužuje dobu spánku, což může mít pozitivní vliv na snížení úzkosti.
  • Neuroprotektivní účinky: CBD má také neuroprotektivní vlastnosti, které mohou chránit nervové buňky před poškozením a zánětem, což může hrát roli v prevenci a léčbě úzkostných poruch.

CBD na úzkost

Zdroj: Freepik

Zkušenosti s CBD na úzkost podle vědeckých studií

Vědecké studie naznačují, že CBD může být účinné při léčbě různých forem úzkosti, včetně generalizované úzkostné poruchy, sociální úzkostné poruchy a posttraumatické stresové poruchy. 

  1. Vliv CBD na snížení úzkosti a kvalitní spánek

Výzkum z roku 2019 publikovaný v PubMed Central zkoumal, zda CBD pomáhá zlepšit spánek a úzkost. Šlo o rozsáhlou retrospektivní sérii případů v psychiatrické klinice, kde bylo CBD používáno pro léčbu úzkosti a problémů se spánkem jako doplněk běžné léčby. Retrospektivní výzkum zahrnoval měsíční dokumentaci úzkosti a kvality spánku u 103 dospělých pacientů.

Úzkostní skóre se snížilo během prvního měsíce u 57 pacientů (79,2 %) a zůstalo snížené po celou dobu studie. Spánek se zlepšil během prvního měsíce u 48 pacientů (66,7 %), ale časem kvalita spánku kolísala. CBD bylo dobře tolerováno u všech kromě 3 pacientů.

Závěrem této studie je, že CBD projevilo potenciální uklidňující účinky na centrální nervový systém a většina účastníků studie projevila zlepšení stavu úzkosti. 

Tato studie poskytuje cenný přehled o potenciálních terapeutických využitích CBD pro léčbu úzkosti, nicméně zdůrazňuje nutnost dalších klinických výzkumů pro potvrzení těchto výsledků a pro stanovení optimálního dávkování. 

  1. Vliv CBD na kvalitu života pacientů a léčbu deprese

Další zajímavý výzkum z roku 2020 na Novém Zélandu zkoumal využití CBD pro léčbu různých zdravotních stavů (výzkum je rozděluje na ne-rakovinové bolesti, duševní zdraví, neurologické symptomy a rakovinové symptomy).

Díky širokému spektru různých pacientů výzkum prokázal potenciální přínos CBD při léčbě úzkosti a bolesti a jeho vliv na zlepšení kvality života pacientů. 

Po třech týdnech léčby s CBD všichni pacienti cítili zlepšení celkové kvality života. Přínos CBD byl výraznější zvláště u pacientů trpících úzkostí a depresemi. Tito pacienti pocítili zlepšení svých schopností při výkonu každodenních činností a snížení bolesti, úzkosti a deprese. Pozitivní vedlejší účinky zahrnovaly také zlepšení spánku a chuti k jídlu.

  1. Vliv CBD na sociální úzkost 

Starší, ale stále aktuální studie z roku 2011 se zaměřovala na účinky CBD na snížení úzkosti u pacientů se sociální úzkostnou poruchou, což je jedna z nejčastějších úzkostných poruch s negativním dopadem na sociální život. 

Výzkum sledoval vliv CBD na snížení úzkosti, která byla vyvolaná simulovaným veřejným vystupováním. Do studie bylo zařazeno 24 pacientů se sociální úzkostnou poruchou, kteří nebyli dříve léčeni, a 12 zdravých kontrolních osob. Pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin, přičemž jedna skupina obdržela jednorázovou dávku CBD a druhá placebo.

Studie ukázala, že užití CBD významně snížilo úzkost, kognitivní poškození a nepohodlí během veřejného proslovu u pacientů s úzkostnou poruchou. Naopak skupina, která obdržela placebo, vykázala vyšší úroveň úzkosti a nepohodlí. Zároveň nebyly pozorovány žádné významné rozdíly mezi pacienty, kteří užili CBD a zdravými kontrolními osobami. 

Tato studie poskytuje nadějné výsledky pro potenciální využití CBD pro léčbu sociální úzkostné poruchy. Ačkoliv jsou výsledky této studie velmi slibné, zdůrazňují potřebu dalšího výzkumu pro potvrzení účinků.

Na našem e-shopu nabízíme produkty s CBD prémiové kvality. Můžete vyzkoušet CBD Kapky, CBD Květy, CBD Hašiš, CBD Vape, CBD Krystaly nebo CBD Sladkosti.

Další zkušenosti uživatelů CBD na úzkost

Několik zajímavých zkušeností uživatelů s CBD při léčbě úzkosti rozebírá komunita na Reddit, která se věnuje užívání CBD. Zde je shrnutí nejčastějších zkušeností uživatelů CBD na úzkost.

Úleva od úzkosti bez vedlejších účinků: Mnoho uživatelů hlásí, že CBD jim pomohlo snížit úzkost bez vedlejších účinků, které obvykle přicházejí s farmaceutickými léky, jako je ospalost nebo závislost.

Zlepšení kvality spánku: Lidé často uvádějí, že CBD jim pomohlo zlepšit kvalitu spánku, což nepřímo přispělo také k lepšímu zvládání úzkosti během dne.

Snížení sociální úzkosti: Uživatelé, kteří trpí sociální úzkostí, sdíleli, že CBD jim pomohlo cítit se uvolněněji a sebejistěji v sociálních situacích.

Pomoc s panickými záchvaty: Někteří uživatelé uvádějí, že CBD jim pomohlo snížit frekvenci a intenzitu panických záchvatů.

Lepší zvládání stresu: Lidé užívající CBD často hovoří o tom, že se cítí méně stresovaní a že jsou schopni lépe zvládat každodenní stresové situace.

Je důležité mít na paměti, že zkušenosti s CBD se mohou u každého uživatele lišit a že je vždy nejlepší konzultovat užívání CBD s lékařem, zejména pokud užíváte jiné léky nebo máte zdravotní problémy a hrozí interakce CBD s jinými léky.

CBD oleje a květy na úzkost

Zdroj: Freepik

Nejčastější typy úzkostných poruch a potenciální účinky CBD

1. Generalizovaná úzkostná porucha (GAD)

Generalizovaná úzkostná porucha se projevuje dlouhodobou a nadměrnou úzkostí a obavami z běžných situací nebo událostí, často bez zjevného důvodu. Lidé s GAD se mohou cítit neustále nervózní, mají problémy se soustředěním a trpí fyzickými symptomy, jako je únava, bolesti hlavy nebo svalů a roztřesení.

CBD může pomoci regulovat úzkost tím, že ovlivňuje serotoninové receptory v mozku, což může zlepšit náladu a snížit pocity úzkosti. Některé studie také naznačují, že CBD může snižovat fyziologické projevy úzkosti, jako je zvýšená srdeční frekvence, což je běžný symptom u lidí s GAD.

2. Panická porucha

Panická porucha se vyznačuje náhlými a opakovanými záchvaty intenzivního strachu, které vrcholí panickými záchvaty. Během záchvatu mohou lidé zažívat bušení srdce, pocení, dušnost, závratě nebo pocit nadcházející katastrofy.

CBD by mohlo pomoci lidem s panickou poruchou tím, že snižuje intenzitu a frekvenci panických záchvatů. To může být způsobeno schopností CBD modulovat reakce autonomního nervového systému, který je zapojen do fyziologických reakcí na stres a úzkost.

3. Sociální úzkostná porucha (SAD)

Sociální úzkostná porucha je charakterizována výrazným strachem ze sociálních interakcí nebo vystupování před ostatními, což vede k vyhýbání se sociálním situacím. Lidé se SAD se mohou obávat, že budou ostatními hodnoceni, kritizováni nebo zesměšňováni.

CBD ukázalo slibné výsledky ve snižování úzkosti u lidí se sociální úzkostnou poruchou, zejména před stresujícími sociálními událostmi. Jak popisovala studie z roku 2011, která zjistila, že jednorázová dávka CBD významně snížila úzkost u účastníků před simulovaným veřejným vystoupením.

4. Posttraumatická stresová porucha (PTSD)

Posttraumatická stresová porucha se vyvíjí po prožití nebo bytí svědkem traumatizující události a projevuje se trvalými vzpomínkami, nočními můrami a silnými emocionálními reakcemi spojenými s traumatem. 

CBD ukázalo potenciál v léčbě PTSD tím, že pomáhá snižovat opakující se negativní vzpomínky a noční můry. CBD může také podporovat lepší kvalitu spánku a snižovat hyperaktivitu amygdaly, oblasti mozku spojené s emocionálními reakcemi na strach.

Druhy CBD produktů proti úzkosti

Na trhu existuje široká škála CBD produktů, které mohou pomoci s úzkostí. Každý typ CBD produktu má své výhody a specifika, vždy záleží na preferencích uživatele.

CBD oleje a kapky: Jedny z nejpopulárnějších forem CBD, které se užívají sublingválně (pod jazykem) pro rychlou absorpci do krevního oběhu. Účinky se obvykle dostaví během 15 až 30 minut.

CBD vape: Vaporizace CBD umožňuje rychlou absorpci přes plíce, což může přinést okamžitou úlevu. 

CBD květy: Nabízí tradiční způsob užívání CBD, a kromě kouření mohou být CBD květy využity i v kuchyni při pečení. 

CBD sladkosti: Tyto formy CBD jsou ideální pro ty, kteří nemají příliš rádi chuť CBD olejů. CBD bonbony mají příjemnou chuť, účinky se ale dostavují až za 30-90 minut, s čímž je nutné počítat.

CBD masti: Krémy, balzámy a gely s CBD mohou poskytnout lokální úlevu od napětí a bolesti svalů, které mohou být spojeny s úzkostí.

Naše nabídka CBD produktů té nejvyšší kvality

Na našem e-shopu nabízíme produkty s CBD prémiové kvality. Můžete vyzkoušet CBD Kapky, CBD Květy, CBD Hašiš, CBD Vape, CBD Krystaly nebo CBD Sladkosti.

Zdroje článku

Používáme ověření věku Adulto Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz