Na oslavu mezinarodního dne konopí 4.20. platí do konce dubna slevový kupón “420” na 42% slevu na všechny HHC-P produkty ❤️

Indika vs. Sativa: základní taxonomie a chemické složení

Cannabis indica aneb konopí indické a C. sativa (konopí seté) jsou dva hlavní typy této rostliny. Obecně se říká, že sativa dodává energii a indica naopak uvolňuje. Tento úzus je však pravdivý jen částečně. Obě rostliny se navíc také kříží a vytvářejí hybridy. Každý kmen je tak svým způsobem jedinečný a na jedince působí rozdílně.

indica vs sativa

Rostlina konopí pochází z oblasti střední Asie a úpatí Himálaje. Přestože jsou její účinky lidstvu známy již po několik tisíciletí, na západní polokouli o ní neexistují doložené zmínky dříve než od 16. století. Již v této době začaly pokusy o taxonomické zařazení konopí, které se v průběhu staletí několikrát modifikovalo. K dnešnímu dni je známo více než 700 různých druhů, nejznámějšími zástupci jsou však C. sativa, C. indica a C. ruderalis. Varianta C. ruderalis pak v důsledku nízkého obsahu THC existuje spíše ve volné přírodě a využití k pěstování či konzumaci tak příliš nemá. Proto se běžně porovnávají zejména odrůdy indika a sativa. Abychom se na vzájemné odchylky mohli lépe zaměřit, je nutné si nejdříve definovat základní vlastnosti těchto dvou nejčastějších zástupců rostliny konopí.

 

Konopí seté (Cannabis sativa) – základní charakteristika

Konopí sativa je nejvyšší a nejštíhlejší ze zástupců rodu konopí. Vytváří dlouhé a úzké listy, přičemž nejvíce prosperuje v tropickém podnebí. Mezi konzumenty koluje předpoklad, že užívání sativy vede k energickým a euforickým psychickým stavům, bohužel však chybí jakýkoliv vědecký důkaz o tomto tvrzení. Naopak někteří pravidelní uživatelé tvrdí, že jim konopí seté umožňuje mít jasnou, uvolněnější a soustředěnější mysl, takže dochází ke zvýšení koncentrace pro vnímání vnějších podnětů. V tomto ohledu může být na vině také poměrně vysoký obsah přírodního CBD a terpenických látek. Odrůda C. sativa se využívá mimo jiné i pro průmyslové pěstování rostlin bohatých právě na CBD, jelikož jej v porovnání s psychoaktivním THC obsahuje mnohonásobně více, a slouží tak následně k výrobě CBD olejů, kapek či konopné kosmetiky.

 

Konopí indické (Cannabis indica) – základní charakteristika

Rostliny C. indica jsou obvykle nižší a bujnější než rostliny odrůdy sativa. Tato odnož konopí je charakterizována širšími listy, a mnohem snáze snáší chladnější prostředí. Ve velkém se hojně vyskytuje v horských oblastech Pákistánu či Afghánistánu, a lze tak předpokládat, že právě odsud tato varianta pochází. Rostliny indika jsou zpravidla bohatší na obsah THC, díky čemuž dokáží efektivně navodit pocit hlubokého uvolnění těla, hojně využívaného například při léčbě chronické bolesti. Současný výzkum se však zaměřuje především na osoby se skutečně silnou bolestí, kterou nelze zvládnout standardně předepisovanými analgetiky. V rámci komplexních účinků THC na lidské tělo je tak nutné provést ještě další výzkum.

 

Za původem a intenzitou účinku nestojí konkrétní kmen, ale chemické složení

Nelze jednoznačně říct, zda-li dosáhneme intenzivnějšího či rychlejšího účinku konzumací té či oné varianty konopí. Tento proces je totiž mnohem komplexnější a zahrnuje celou řadu látek, jejichž obsah se může lišit prakticky rostlinu od rostliny.  Nejvýraznější vliv z celé škály organických látek pak mají dvě hlavní skupiny: kanabinoidy a terpeny. Společně pak vytváří celkový chemický profil dané rostliny, který vypovídá o její kvalitě rmnohem více než její taxonomické zařazení. Dělení na C. indica a C. sativa je tak pozůstatek z dob, kdy ještě přesný obsah látek v konopí nebyl znám, a slouží jako jakési zjednodušení celého systému.

Na našem e-shopu nabízíme produkty s CBD prémiové kvality. Můžete vyzkoušet CBD Oleje, CBD Květy, CBD Hašiš, CBD Vaporizéry, CBD Krystaly nebo CBD Sladkosti.

 

Vyberte si z naší nabídky CBD

Kanabinoidy

Rostlina konopí se skládá z pestré palety chemických sloučenin, které společně, ale také individuálně generují unikátní účinky na naše tělo i mysl. Těmi nejvlivnějšími jsou pak bezpochyby kanabinoidy. I v rámci této skupiny látek najdeme celou řadu zástupců, nejčastěji se běžně vyskytujícími kanabinoidy jsou však dvě molekuly – THC a CBD. Tyto dvě látky jsou pak hlavní hnací silou rekreačních i léčebných vlivů konopí.

 

Terpeny

Terpeny a terpenoidy jsou od kanabinoidů výrazně odlišné. Pravděpodobně jste se s těmito látkami setkali například v rámci aromaterapie. Jedná se o klíčové sloučeniny v různých vonných silicích a pryskyřicích, a jejich hlavní úlohou v rostlinách je tvorba čichových a chuťových vjemů. Jde tedy o vysoce aromatické sloučeniny, které produkují prakticky všechny zelené rostliny, konopí nevyjímaje. Právě konopné terpeny, vylučované stejnými žlázami, které vylučují THC a CBD, pak dodávají rostlině i produktům z ní typickou vůni a chuť. Mezi nejčastější zástupce terpenů patří:

  • Myrcen. Nejrozšířenější terpen v konopí, je známý pro své zemité aroma a chuťový profil. Přímo myrcen je pak prokazatelně zodpovědný za antioxidační účinky a snížení úzkostiParadoxem je, že se v určité míře vyskytuje jak v indice, tak v sativě. Pro dosažení jeho aktivity jsou tudíž klíčové hlavně jeho koncentrace v samotné rostlině, které mohou dosahovat požadovaných hodnot v různých odrůdách konopí.

  • Limonen. Vyskytuje se poměrně často, ačkoliv bývá méně dominantní než ostatní terpeny. V konopí je běžně přítomen v nižších koncentrací, přesto však může mít v dostatečné míře antimikrobiální účinky, a bojovat tak proti nemocem způsobeným bakteriemi či plísněmi.

  • β-Karyofylen. Kromě konopí se tato látka vyskytuje také v černém pepři, jeteli nebo v rostlinách chmele. Podle publikovaných studií může mít β-karyofylen potenciál jako antimikrobiální, protizánětlivá a neuro- a kardio-protektivní látka.

  • Terpinolen. Tento terpen je dominantní přibližně v jednom z deseti kmenů konopí. Charakteristická je pro něj zejména dřevitá vůně v kombinaci s květinovými citrusovými tóny. Kromě svěžího aroma je pak terpinolen známý svými antibakteriálními vlastnostmi.

Otevřenou otázkou pro průzkum účinků konopných terpenů zůstává, jak na člověka působí její vzájemná kombinace, a také jaký vliv mají tyto terpenické koktejly na růst a vývoj samotné rostliny. S ohledem na poměrně široké portfolio účinků terpenů na metabolismus zvířat a lidí lze těmto látkám přisuzovat neméně důležitý vliv na to, jaké stavy v konzumentech konopí navozuje, a jak velký dopad může mít užívání konopných produktů na naše celkové zdraví.

 

Klíčovým rozlišujícím faktorem účinku je i samotný metabolismus daného člověka či dávkování

Chemické složení rostliny je pouze část odpovědi na to, jaký vliv má konopí na člověka. Neméně důležitou roli totiž hraje i naše tělo, resp. jeho schopnost chemické látky z konopí zpracovávat. Ta se může lišit v závislosti na celé řadě faktorů. Mezi ty, které při konzumaci konopí hrají nejdůležitější roli, patří následující:

 

Metabolismus

Pojem metabolismus zahrnuje veškeré biochemické procesy, které probíhají každým okamžikem v našich tělech. Je tedy logické, že bude mít co do činění i s příjmem, zpracováním a odbouráváním látek, které do sebe dostaneme v průběhu konzumace konopí. V tomto ohledu hraje významnou roli zejména čas. V závislosti na typu metabolismu tak může u někoho dojít k nástupu účinku prakticky okamžitě, jiný však může začít pociťovat vliv konopí až s odstupem času. Podobně rozdílně pak mohou účinky také odeznívat. Vše závisí na specifické schopnosti daného organismu se s cizími látkami vypořádat. Metabolismus lze v průběhu života trénovat a ovlivňovat jej, takže se celková tolerance těla na konopí může v průběhu let měnit. Je třeba mít na paměti, že je dobré monitorovat vaše schopnosti a zbytečně se nepřeceňovat, aby tak pozitivní účinky konzumace konopí stále převyšovaly ty případné negativní.

 

Dávkování

Stanovení vhodné dávky konopí jde ruku v ruce se znalostí vašeho vlastního metabolismu. Je zřejmé, že se účinná dávka mění a u každého člověka je stanovena na odlišnou hranici. Konzumované množství je tak mnohdy nutné vhodně upravit tak, abyste dosáhli optimálního efektu a co nejvyššího požitku z užívání. Dávkování CBD oleje popisujeme v našem dalším článku. 

 

Genetika

Řadu metabolických faktorů lze upravit např. sportem či změnou jídelníčku, jiné jsou však zafixovány v genetickém kódu a nelze je měnit. Obě tyto části našich organismů je nutné brát v potaz stejnou měrou. Pokud tak cítíte, že máte dlouhodobé problémy spojené s konzumací konopných produktů, a jakékoliv změny k tomu přispívají spíše záporně, je dobré zvážit, jestli vaše tělo náhodou zkrátka není příliš citlivé na kanabinoidy, terpeny či jiné chemické látky z něj pocházejícího. V takových případech může být boj s matkou přírodou předem prohraný, a je tak dobré přestat tlačit na pilu.

 

Další faktory

Mimo hlavních činitelů zodpovědných za proces zpracovávání metabolitů z konopí existuje celá řada méně výrazných, avšak stejně důležitých faktorů. Roli tak může hrát například denní doba, aktuální psychický stav či únava. Snažte se pozorovat, v jakém rozpoložení se během konzumace nacházíte, a možná tak odhalíte příčiny, které po odstranění povedou k celkovému zkvalitnění vašich pocitů při užívání konopných produktů.

 

Závěr

Po přečtení článku výše vám pravděpodobně již došlo, že dělení rostlin konopí na indiku a sativu s ohledem na odhad jejich možného účinku je v dnešní době poněkud zastaralé a užívá se pouze kvůli pohodlnému rozlišení daných odrůd na trhu. Biologické vlastnosti však mají tyto dva druhy konopí závislé spíše na obsahu konkrétních chemických látek v dané rostlině, případně pak na schopnostech jednotlivce tyto látky metabolizovat, zpracovávat a později také odbourávat. Navzdory výše uvedenému lze přesto tvrdit, že mezi druhy indika a sativa existují poměrně značné rozdíly, které mohou ovlivnit reakci lidského těla na jejich konzumaci, ale také další odlišnosti. Tyto rozdíly jsou však významné spíše pro botaniky a fytogenetiky než pro běžné uživatele.

Není tak nezbytně nutné při konzumaci volit pouze mezi C. sativa a C. indica, ale je vhodné podívat se blíže i na konkrétní složení dané rostliny či produktů z ní získaných. Pouze tak se skutečně dostanete k jádru toho, jaké látky jsou pro konkrétně vás prospěšné, a které naopak omezit na nezbytné minimum.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz