Na oslavu mezinarodního dne konopí 4.20. platí do konce dubna slevový kupón “420” na 42% slevu na všechny HHC-P produkty ❤️

Co je to hašiš, jakou má historii a co obnáší výroba hašiše?

Zelená rostlina Cannabis má mnoho podob a forem, ať už se jedná o cbd konopí či marihuanu, mají toho hodně společné, jako například - hašiš. Zajímá vás co to je, z čeho se hašiš přesně vyrábí a jak? A odkud se vzal? Další otázka, která vám možná vyskočí v hlavě, je hašiš legální? Na všechny otázky vám odpovíme v následujícím článku. Tak pojďme na to! 

historie hasise

Co je to hašiš? 

Hash, hashish nebo česky hašiš je další kreativní produkt vyroben z marihuany nebo ze cbd konopí. Pokud hovoříme o klasickém hašiši, který už lidé užívají tisíce let, tak se jedná o lehčí drogu. Hašiš obsahuje vysoké procento THC, které překračuje legální hranici v ČR (1% THC). Možná si vybavíte skandály a fámy ohledně produktu Fénixovy slzy, které můžeme popsat jako hašišový olej. To znamená, že se jedná o velmi silný konopný produkt. Uživatel musí zacházet velmi opatrně s dávkováním Fénixových slz, protože koncentrace THC může dosahovat klidně až k 75% hranici. Taková zajímavost na úvod. 

Hašiš se vyrábí z květenství samičích rostlin konopí, přesněji z pryskyřice. Je to lepkavá, viskózní látka, kterou produkují všechny druhy rostlin, například míza stromů. Výroba hašiše si vyžaduje preciznost, protože veškeré nedostatky při sušení, extrakci nebo lisování se projeví na kvalitě hašiše. Stejně tomu tak je u cbd hašiše, kde se akorát zamění tráva za cbd květy.

Různé styly výroby hašiše mají dopad na finální podobu, strukturu, barvu a chuť. Všeobecně můžeme tvrdit, že barva hašiše by měla být vždy ve tmavých až zlatavých barvách. 

vyroba hasise

Výroba cbd hašiše je totožná s výrobou klasického hašiše. Vstupní položkou nebude tráva, ale cbd květy!

Kde se vzal hašiš

Hašiš má dlouhou a fascinující historii, pokud máte rádi legendy o asasínech, šejcích a válečnících z Persie, Egypta a dalších exotických míst. Přečtěte si více o historii hašiše, původního trávového koncentrátu.

Historie užívání konopí pro jeho anestetické účinky sahá až do neolitu, přibližně 4000 let před naším letopočtem. Ačkoliv tehdejší civilizace byla motivována hlavně jídlem, tak konopí mohlo sloužit jako zdroj vlákna, v krajním případě jako zdroj zábavy. O něco později se konopí začalo konzumovat v Persii (především v Íránu) a Střední Asii (především v Afghánistánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu). Je pravděpodobné, že hašiš, stejně jako konopí, putoval po Hedvábné stezce z východní Asie na Blízký východ. Dříve se konopí používalo spíše jako kadidlo než k čemukoliv jinému. Kadidlo bylo ve starověku poměrně cenné, hlavně pro náboženské obřady.

Charas neboli lokální název hašiše na území Indie či Nepálu. Zde se pryskyřice vyráběla jemným třením rostoucích rostlin konopí, jedná se o nejstarší formu hašiše. Když vznikalo zemědělství, kolem roku 9000 př. n. l. v Indii, byla vyvinuta tkaná síta k oddělování zrn od rostlin. Stejná síta se používala k oddělení konopné pryskyřice od zbytku sklizené, usušené rostliny, čímž vznikl první hašiš, jak uvádí přední znalec hašiše Frenchy Cannolli. Charas se stále vyrábí, většinou v Indii, ručním třením čerstvých rostlin. Hašiš se odlišuje tím, že se ručně nebo mechanicky prosévá ze sušeného konopí.  

Hašiš ve starověkém světě

Hašiš se dříve hlavně konzumoval než kouřil. Jedna z prvních zmínek o hašiši se nachází v knize iráckého alchymisty Ibn Vahšíja "Kniha o jedech" z 10. století. Existují také muslimské texty z 11. století, v nichž náboženští i světští představitelé diskutovali o užitečnosti hašiše. Krátce poté byl příběh o konzumaci konopného koncentrátu zařazen do knihy Arabské noci. Hašiš byl známý a užívaný na území dnešního Íránu a na celém Arabském poloostrově, i když místní obyvatelé zřejmě obviňovali Mongoly a Súfisty, že tuto praktiku do regionu přinesli.  

hašiš historyHistorie hašiše je plná fascinujících milníků, polopravd a mystifikací. Písemné důkazy ukazují na dobu kolem 10. století, ale první známky používání hašiše se datují mnohem dříve.

Asasíni a hašiš    

Dále existují historické legendy o nizárských ismailitech, známých spíše jako řád asasínů nebo asasínů hašišinů. Asasíni s opěrnými body v Persii a Sýrii byli náboženskou sektou, která se zformovala koncem 11. století, přibližně v roce 1090 n. l.. Název asasínů zní v perštině "hašašín" a v arabštině "asasín". Existují legendy, že zakladatel skupiny Hasan-e Sabbáh (psáno také jako Hasan-i Sabbah) konzumoval hašiš a poskytoval ho svým žákům, aby jim vštípil loajalitu ke skupině. Odborníci diskutují o pravdivosti těchto pověstí a tvrdí, že slovo "hašišin" je ve skutečnosti nesprávné pojmenování. 

Předpokládá se, že sekta byla nesprávně označována jako "hašišin" v arabském smyslu, což znamená "uživatelé hašiše". Říkalo se, že asasíni byli konkurenčními sektami popisováni jako pojídači hašiše a hanlivě označováni jako hašašíni, přičemž tyto komentáře se nezakládaly na skutečnosti. 

Ačkoli žádný archeologický ani písemný záznam neposkytuje jasný důkaz o tom, zda asasíni konzumovali hašiš v rámci svých tradic, samotnou legendu sepsal kolem roku 1210 n. l. Arnold z Lübecku. Historická dokumentace této legendy z počátku 13. století skutečně spojuje geografickou oblast Persie s konopným koncentrátem a poskytuje také popisy účinků hašiše. 

Mezitím v roce 1206 n. l. Čingischán sjednotil mongolské kmeny, přesunul je z Ruska do Persie a Střední Asie a vzal s sebou i konopí a hašiš. 

Hašiš dostal červenou v Egyptě

V následujícím století, v roce 1378 n. l., Soudún Šejchúní, osmanský emír v Egyptě, ve veřejné zprávě oznámil, že konzumace hašiše je zakázána. Ve svém nařízení vyzval ke zničení všech rostlin konopí a k potrestání každého, kdo užívá hašiš, vězením a vytrháním zubů. 

Užívání hašiše získávalo v Egyptě na oblibě až do konce středověku a po celou dobu jeho administrativního členění v rámci Osmanské říše, a to i přes prohibiční politiku a přísné tresty ze strany úřadů. Jakmile se dostal do Egypta, jeho šíření pokračovalo. Říká se, že berberské kmeny ze severní Afriky zavedly hašiš do jednoho z jeho novodobých útočišť, Maroka. 

Hašiš jak ho známe dnes

Užívání hašiše se dále rozšiřovalo a s příchodem tabáku v roce 1500 se hlavní způsob užívání změnil z konzumace na kouření. V průběhu 18. a 19. století pomohly změny výrobních metod zvýšit produkci a distribuci, protože poptávka po hašiši rostla.

Napoléon Bonaparte byl proti konopí

V roce 1798, během francouzské okupace Egypta, generál Napoléon Bonaparte zakázal užívání konopí a hašiše a nařídil veřejné pálení hašiše dováženého do země. Domníval se, že užívání hašiše a konopí vede k duševním poruchám, přehnanému požitkářství a narušuje racionální myšlení. Navzdory Bonapartovým pokusům si jeho vlastní francouzští vojáci z Armée d'Orient a skupina vědců, inženýrů a umělců z Commission des Sciences et des Arts odvezli hašiš po službě v Egyptě zpět do Francie. 

Le Club des Hashischins  (Klub jedlíků hašiše) - vznikl v Paříži v roce 1843. Skupina se scházela každý měsíc v Hôtelu Pimodan, což je dnešní Hôtel de Lauzun, aby experimentovala s hašišem a zkoumala jeho účinky. Členové klubu se zajímali o hašiš jako prostředek, který by mohl zvýšit jejich umělecké schopnosti a kreativitu. Řada účastníků patřila k pařížské smetánce, včetně slavných spisovatelů (Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Victor Hugo, Honoré de Balzac), malířů (Eugène Delacroix) a dalších příslušníků pařížské smetánky.


Dalším významným členem klubu byl doktor Jacques-Joseph Moreau, lékař psychiatr, který napsal první publikaci lékaře o účincích drog na lidský nervový systém. Moreau se chtěl dozvědět něco o léčbě duševních chorob, mnoho poznatků o hašiši získal z vlastní zkušenosti. Jeho kniha s názvem Du Hachisch et de L'aliénation Mentale - Études Psychologiques (Hašiš a duševní choroby - psychologické studie) vyšla v roce 1845 a v roce 1946 získala čestné uznání Francouzské akademie věd. Uznání práce doktora Moreaua pomohlo zdůvodnit a legitimizovat hašiš a podpořit jeho možnosti jako léčebného prostředku ve vědecké komunitě.

Hippies éra a hašiš

Od poloviny 50. let 20. století začali hippies ze západních zemí cestovat z Velké Británie, Francie, Německa a Itálie přes Střední Asii do Indie a Thajska na takzvané Hippie Traily. Velkým lákadlem byly snadné, levné a legální drogy, které bylo možné po cestě najít, včetně marihuany a hašiše. V 60. letech se v Maroku skutečně rozjela výroba hašiše, částečně i díky Hippie Trail. 

Historii hašiše je trochu obtížné přesněji určit. Některé zdroje uvádějí, že nejstarší kulturu výroby hašiše lze nalézt v Afghánistánu, který je dnes největším producentem špičkového hašiše. Hašiš se však stále vyrábí i v Indii, Nepálu a dalších oblastech, kde se zrodil. Svůj podíl na tom mají určitě Maroko a Španělsko, ale také Kalifornie a další části USA. S tím, jak se rozšiřuje legalizace konopí, roste i pěstování a zájem o výrobu hašiše.

Jak se hašiš vyrábí

Z historie hašiše už víte snad vše, je to poměrně zajímavá cesta! A v čem tkví výroba hašiše? A z jaké části rostlin se získává pryskyřice? 

Nejdřív si vysvětlíme pojem kief neboli scuff. Jedná se o pryskyřičný prášek (jemnější než písek), který se získává z trichomů. Kief můžeme také popsat jako vysoce koncentrovaný prášek, který je základní ingrediencí pro výrobu hašiše a v konečném důsledku rozhoduje i o kvalitě hašiše. 

                          kief scuff trichomy
                  
                                  Oddělená pryskyřice od cbd palic, tzv. kief nebo scuff (vlevo) CBD odrůda Gelato, detail na trichomy (vpravo)

K získání trichomů můžete použít více části konopí než jen jednu! V našem článku si ale popíšeme základní - tradiční výrobu hašiše, takže sáhneme po sušených palicích - někdo může namítat, že je to škoda. Tak můžete šáhnout po ''odpadu'' jako jsou cukrové listy (listy s pryskyřicí, sugar leaf), které se trimují. Jestli mluvíme o cbd hašiši, tak stačí zaměnit trávu za cbd květy. Ke tradiční výrobě hašiše budete potřebovat: 

  • Usušené palice
  • Jemné síto
  • Lis na ''pyl'' (kief, scuff) 

Prvním krokem při výrobě hašiše je získat kief neboli oddělit trichomy od zbytku. Mnoho odborných webů a edukativních videí doporučuje konopné květy před třením zmrazit. Z důvodů lepšího oddělování trichomů - pryskyřičných krystalů. Úkol tedy zní jasně, vezměte květy a třete je přes síto. Tímto jednoduchým procesem dojde k oddělení trichomů. 

Dalším krokem je sběr kiefu a vložit ho společně s navoskovaným papírem do lisu. Zahřátí a stlačení bude mít za efekt ''spojení'' prášku ve finální výsledek - hašiš! Tradiční výroba hašiše je opravdu jednoduchá. Pokud chybí lis, dá se kief vložit do celofánu a mačkat jako ''kuličku'' - čas a trpělivost přinese hašiš. 

Faktory, které ovlivní kvalitu hašiše: model konopí, způsob tření, kief kontaminovaný jinými částmi rostliny, vysoká teplota při stlačení. Finální barva hašiše se může měnit od modelu či metody výroby hašiše. Charakteristicky má hašiš tmavě zelenou, zlatavou barvu, která až přechází do tmavě hnědé. Odstín však závisí na čistotě výsledného produktu.

Druhy hašiše 

Ve světe existuje několik druhů konopného koncentrátu. Hlavní rozdíl mezi ostatními druhy dělá specifická výroba hašiše

Charas:

Indický subkontinent je domovem konopí Indica a jedné z nejstarších forem výroby hašiše. V Indii a Nepálu se hašiš (neboli charas - čaras, jak mu říkají místní obyvatelé) vyrábí několikahodinovým třením živých konopných květů mezi dlaněmi. Nakonec se z trichomů vytvoří hustá tmavá pryskyřice, která se seškrábe do kuliček nebo tyčinek s krémovou konzistencí podobnou čokoládovým lanýžům.

Bubble hašiš:    bubble hasis

Bubble Hash - hašiš (někdy nazývaný Ice Water nebo Ice-O-Lator hash) se od dosud uvedených typů hašiše velmi liší. Vyrábí se smícháním zmražených konopných květů s vodou a ledem. Mícháním směsi pomáhá oddělit trichomy od rostlinného materiálu, a nakonec se voda propustí přes tzv. pytle na hašiš neboli bubble bags, které mají různé velikosti vláken na sítech umístěný na dně. Výsledkem je drobivý hašiš s konzistencí podobnou zkrystalizovanému medu. Bubble hašiš je velmi oblíbený pro své aroma, chuť a extrémní čistotu.

Takhle vypadá finální verze bubble hašiše: 

 
Afghan hash: 

Například v Afghánistánu se hašiš vyrábí smícháním kiefu s malým množstvím čaje a vytvořením jakéhosi těsta, které se hněte na nízké teplotě, dokud nezíská sytě černou barvu a hustou, hladkou konzistenci podobnou měkkému karamelu. Pokud vás tenhle druh hašiše zajímá zkuste naši CBD verzi! Jedná se o 5% cbd afgan gold hash, který vás zaujme svoji zemitou až čokoládovou chutí.

afghan hash

CBD verze Afghan Hašiše najdeš i na našem eshopu, golden limitovaná sklizeň!

Hašišová technologická revoluce 

Hašiš není stejný od doby, kdy se lidé naučili používat rozpouštědla jako butan, propan a CO2 k extrakci obrovského množství kanabinoidů a terpenů z trávy. Dnes tyto druhy extraktů, často prodávané pod názvy jako Shatter, Wax, Budder nebo Crumble zcela ovládly trh s konopím, zejména v Severní Americe. Vzhledem k tomu, že se k extrakci používají velmi hořlavé látky, tak výroba takového konopného koncentrátu si vyžaduje profesionální přístup. My máme ale pro vás cbd crumble, který můžete využít na svoji vlastní výrobu cbd oleje

Rosin:

Maximálně čistý konopný extrakt - rosin. Jeho výroba nevyžaduje žádné rozpouštědla, což z něj dělá velmi oblíbený konopný koncentrát. Při extrakci rosinu se využívá pouze kombinace tepla a tlaku. Finálním produktem je šťavnatá pryskyřičná látka, která svoji čistotou konkuruje crumble. 

Jak se hašiš dostal do CBD

Kromě klasického hašiše se vyrábí i tzv. CBD hašiš - což je legální verze hašiše. Výrobní postup je naprosto shodný. Avšak místo palic marihuany se třou cbd květy, které obsahují povolený THC limit ( do 1%).

Zkušenosti a technologie ze cbd hašiše dělá skoro nerozeznatelným od hašiše tradičního. Hlavní účinnou látkou obsaženou v běžném hašiši je delta-9-trans-tetrahydrocannabinol neboli známé THC. CBD hašiš je naproti tomu charakteristický vysokým obsahem CBD. Ten se pohybuje kolem 40 %.

CBD vs. THC, jaký je mezi nimi rozdíl? Obě tyto složky patří mezi tzv. kanabinoidy. CBD je však látkou nepsychoaktivní. Nemá tedy psychoaktivní účinky obnášející působení na centrální nervový systém a změny funkce mozku. 

CBD hašiš sice THC obsahuje rovněž, avšak ve velmi nízké koncentraci, která nepřevyšuje 1 %. Způsobeno je to tím, že hašiš se vyrábí z technického konopí, lépe řečeno ze speciální CBD odrůd konopí. Pro výrobu klasického hašiše se naproti tomu používá konopí indické nebo konopí seté s vyšší hodnotou THC.

hasis_1

Vyzkoušejte náš CBD hašiš a rozšiřte si svou konopnou sbírku, dominantní oříškové aroma!

Je hašiš legální?

V Česku však v současné době hašiš není legální látkou a je klasifikován jako tzv. měkká droga. Účinky užívání hašiše jsou obdobné marihuaně a jsou proto individuální. Nastupují vesměs přibližně do 10 minut po vykouření.

THC svým působením ovlivňují psychiku a vědomí a mění hloubku a intenzitu prožívání. Uživateli se zpomaluje vnímání času, dále užívání vede k poruchám paměti a soustředění. Vliv marihuany se projevuje na prožívání sebe samotného a okolní reality. U uživatele se mohou vyskytnout euforické stavy, někteří také popisují, že se cítí více kreativní.

CBD hašiš naproti tomu halucinogenní efekt nemá a výše popsané stavy intoxikace vám nehrozí. Vždy též splňuje obsažené množství THC, proto se jedná o zcela legální produkt, který může být distribuován i v souladu s aktuální tuzemskou legislativou. Pěstování technického konopí je ostatně legální ve většině států Evropské unie. Naopak CBD účinky jsou velmi relaxační a uklidňující.

Konopí jako pomocník

Znovu se k extraktům z konopí jakožto léčebným doplňkům vrátilo 20. století. Lékařské konopí se obecně stává čím dál dostupnější a jeho působením na různé druhy chorob se nyní seriózně zaobírá i moderní medicína.

V současné době jej tak lékaři předepisují hlavně pacientům postiženým chronickou bolestí nebo lidem s roztroušenou sklerózou. Lékaři také upozorňují na možný prospěšný efekt u pacientů trpících silnou epilepsií.

V léčebném konopí se ukrývá různorodý poměr CBD a THC. Právě to předurčuje působení rostliny. CBD má schopnost zeslabit psychoaktivní účinky THC. Pokud vás zajímají účinky cbd a další zajímavosti o této konopné látce, tak si přečtěte náš článek ' Účinky CBD olejů, aneb vše co potřebujete vědět o CBD

A co všechno se dělá ze cbd konopí? Odpověď je velmi jednoduchá. Všechno, co znáte ze světa marihuany, tak naleznete v cbd verzi. 

CBD květy

Nejen CBD hašiš se využívá jako prospěšný pro svůj vysoký obsah cbd. Z CBD odrůd se získávají i sušené květy. CBD květy se pak opět používají pro své příznivé působení na organismus. Dokáží aktivovat tzv. endokanabinoidní systém našeho těla, a tím zmírnit řadu obtíží, jako jsou úzkosti, deprese nebo nespavost. Na pacienta mohou mít mírně energizující vliv nebo působit sedativně. Opět je účinnost velmi individuální a odvíjí se od reakce organismu. 

gelato cbdOblíbený CBD model Gelato má bohaté krémové aroma a husté palice. CBD květy se prodávají od 1 gramu a více. Ceny se pohybují od 150kč.

Existuje několik modelů cbd květů! Je to opravdu pestrý svět genetiky a inženýrství, který lidé neustále zdokonalují. Mezi celosvětově nejoblíbenější model patří White widow, kterou si můžete pořídit i v cbd verzi! Mezi favority se potom rozhodně řadí model Gelato, který svým aroma a hustotou palic dobyl nejen letní terasy. 

CBD Moonrock

CBD Moonrock je speciálním typem produktu, který se vyrábí ze CBD květů. Zjednodušeně lze popsat proces výroby jako namočení CBD květů do extraktu a jejich následné obalení v pryskyřici. Právě pryskyřice je důležitým nositelem CBD nebo THC.

Legální jsou však pochopitelně pouze produkty s minimálním podílem THC, jak požaduje zákon. CBD Moonrocky si tak můžete pořídit i v tuzemských obchodech. Podíl CBD se může v případě těchto produktů pohybovat až kolem 70 %. Další produkt ze světa ''rocků'', který nesmíte přehlédnout je icerock. Stejně jako u moonrocku, se icerock namočí do extraktu, ale potom se obalí do cbd izolátu, takže obsahuje neskutečných 80% cbd. 

                                        moonrock cbd icerock cbd

  Mrkněte na naše moonrocky (vlevlo) a icerocky (vpravo) s vysokým obsahem CBD! Můžete si objednat varianty od 1gramu a více. 

Tak doufáme, že jsme vás obohatili o důležité informace z kapitoly konopí, hašiš a další zajímavé legální alternativy jako cbd hašiš, moonrock či cbd květy

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz