CBD a alkohol

Kombinace CBD (kanabidiolu) a alkoholu je téma, které vyvolává značný zájem a diskuse, zejména v kontextu rostoucí popularity CBD jako doplňku stravy a jeho potenciálních terapeutických účinků. 

CBD, přirozeně se vyskytující sloučenina v konopí, je známé svými potenciálními zdravotními přínosy, jako je snížení úzkosti, zlepšení kvality spánku a úleva od bolesti. Na druhé straně, alkohol je běžně užívanou psychoaktivní látkou, která je známá svými relaxačními účinky. Přestože obě látky mohou nabízet určité uklidňující účinky, jejich kombinace může vést k nečekaným a někdy i nežádoucím reakcím.

CBD a alkohol

Zdroj: Freepik

Negativní účinky kombinace CBD a alkoholu 

Stejně tak, jako existuje riziko kombinace CBD s jinými léky, tak i kombinace s alkoholem, který na organismus nějak působí (navíc na každého člověka trochu jinak), může mít rizika, o kterých je dobré vědět předem.

Zvýšená ospalost a nízký krevní tlak

CBD kapky a alkohol mohou mít podobné účinky na tělo, jako je snížení úzkosti a podpora pocitu uvolnění. Alkohol sám o sobě snižuje aktivitu nervového systému, a když se spojí s CBD, které má podobné účinky, může to vést k výraznému poklesu bdělosti a zvýšení únavy. 

Kombinace CBD a alkoholu tedy může uklidňující účinky zesílit, což může ale vést k větší ospalosti a sedaci. 

Dalším vedlejším účinkem je nízký krevní tlak, který může být způsoben relaxačními účinky CBD na krevní cévy, které se mohou rozšířit a krevní tlak tím snížit. Když se to kombinuje s alkoholem, který má podobný účinek, může dojít k dalšímu poklesu krevního tlaku. To může způsobit závratě, slabost nebo dokonce mdloby, zejména při rychlém vstávání z ležící nebo sedící pozice.

Riziko zhoršení motorických funkcí

Je známo, že alkohol může svým vlivem na mozek a nervový systém negativně ovlivnit motorické schopnosti člověka. Kombinace alkoholu a zklidňujících účinků CBD může tedy vést k dalšímu zhoršení těchto schopností.

Zesílené a navzájem posílené zklidňující účinky alkoholu a CBD mohou vést k oslabení motorických funkcí jako je koordinace a rovnováha, což zvyšuje riziko úrazu a nehod.

Jak alkohol, tak CBD mohou zpomalit reakční dobu. To znamená, že čas potřebný k reakci na vnější podněty se prodlužuje. Toto zpomalení je problematické v situacích, které vyžadují rychlé rozhodování nebo motorickou odezvu.

Možné zvýšení nežádoucích účinků

U některých lidí může kombinace CBD a alkoholu vést k zesílení některých nežádoucích účinků. To může zahrnovat nevolnost, závratě, zvracení nebo dokonce pocit úzkosti

Tyto nežádoucí účinky mohou být zvlášť výrazné u lidí, kteří nejsou zvyklí na užívání CBD nebo mají nízkou toleranci vůči alkoholu.

Kombinace CBD a alkoholu by také mohla potenciálně zvýšit účinky alkoholu, což by mohlo způsobit, že se člověk bude cítit rychleji opilý, což nebývá žádoucí stav.

Dalším zesíleným nežádoucím účinkem kombinace alkoholu s CBD je zvýšené riziko dehydratace, kterou uživatel nemusí čekat. 

Nejistota v interakcích alkoholu s CBD

Vědecké poznatky o interakcích mezi CBD a alkoholem jsou stále omezené. Proto bohužel stále existuje nejistota ohledně všech možných účincích a rizicích. Různí lidé mohou reagovat různě, a proto je těžké přesně předvídat, jaké účinky kombinace těchto dvou látek může mít. 

Je důležité mít na paměti, že CBD může interagovat také s léky, které užíváte, a alkohol může tyto interakce zesílit nebo změnit.

CBD olej a alkohol

Zdroj: Freepik

Pozitivní účinky kombinace CBD a alkoholu

O pozitivních účincích užívání CBD s alkoholem je k dispozici bohužel jen velmi málo výzkumu. Je potřeba více studií, aby se potvrdily benefity CBD při konzumaci alkoholu, prozatím se mluví o těchto potenciálních benefitech, které ale potřebují více vědeckého zkoumání. 

Potenciální úleva od úzkosti a stresu

CBD je známé svými uklidňujícími a tlumící účinky. To může pomoci snižovat úzkost a stres, což je přínosné pro lidi, kteří pociťují nervozitu nebo jsou vystaveni stresovým situacím. 

Když se CBD olej kombinuje s alkoholem, který má také uklidňující a relaxační účinky, může být toto uvolňující působení zesíleno. 

Nicméně, je důležité si uvědomit, že tento efekt může být nekonzistentní a závisí na mnoha faktorech, včetně dávkování a individuální reakce těla. U citlivějších lidí nebo u těch, kteří nejsou zvyklí na kanabinoidy nebo vyšší dávky alkoholu, mohou zesílené tlumící účinky přejít až v ospalost nebo dokonce mdloby.

Možná ochrana před poškozením buněk

Některé studie naznačují, že CBD má antioxidační vlastnosti, které mohou chránit buňky před poškozením způsobeným nadměrnou konzumací alkoholu, například ochranou jater nebo mozkových buněk. 

Dnes je již známo, že nadměrná konzumace alkoholu může způsobovat buněčné poškození a přispívat k vývoji některých chronických onemocnění, jako jsou jaterní onemocnění a určité typy rakoviny. CBD může potenciálně zmírnit některé z těchto škodlivých účinků alkoholu.

Snížení hladiny alkoholu v krvi

Existují náznaky, že CBD by mohlo pomoci snižovat hladinu alkoholu v krvi, což by mohlo teoreticky snížit některé negativní účinky spojené s konzumací alkoholu, jako je intoxikace nebo kocovina.

Jedna stará studie z roku 1979 se tímto potenciálem CBD zabývala a výzkumníci zaznamenali, že užívání CBD společně s alkoholem snížilo hladinu alkoholu v krvi, zatímco u placeba nedošlo k žádné změně. Nicméně tato studie je stará a velmi malá (10 účastníků) a výzkumníci použili nezvykle velkou dávku CBD (5–10x vyšší, než je doporučeno pro většinu lidí). 

Proto je potřeba brát tuto studii s velkou rezervou a počkat na další výzkum, protože jiné studie zaznamenaly protichůdné zjištění.

Terapeutický potenciál CBD při závislosti na alkoholu

Některé výzkumy naznačují, že CBD by mohlo pomoci lidem s alkoholovou závislostí. Studie na zvířatech ukázaly, že CBD může pomáhat snižovat touhu po alkoholu, zabránit relapsu (návratu k pití) a snížit motivaci k pití alkoholu. 

Předpokládá se, že konzumace samotného CBD může pomoci zmírnit důvody, proč někteří lidé pijí, jako je úzkost, nespavost, bolest a posttraumatický stres. To naznačuje, že CBD by mohlo být užitečné jako součást léčby závislosti na alkoholu. 

Tyto závěry ale opět pocházejí z omezených studií a vyžadují další výzkum.

CBD a kocovina

Kocovina je způsobena konzumací alkoholu, který je pro tělo relativně toxický. Když pijete, tělo se snaží alkohol co nejrychleji eliminovat, což vede k symptomům kocoviny. Alkohol aktivuje oblast mozku, která kontroluje nevolnost, což vede k příznakům jako je zvracení, špatné trávení a bolest břicha.

CBD může pomoci regulovat centrum nevolnosti v mozku, které je částečně řízeno endokanabinoidním systémem a tím může blokovat pocit nevolnosti a nutkání zvracet.

CBD je skvělý doplněk s řadou potenciálních přínosů, některé z nich mohou pomoci během kocoviny, ale rozhodně to není lék. Nejlepším způsobem, jak předejít nebo zmírnit účinky kocoviny, je vždy konzumovat méně alkoholu, pít dostatek tekutin a vyhýbat se pití alkoholu na prázdný žaludek.

Je tedy bezpečné kombinovat CBD a alkohol?

Výzkum účinků kombinace CBD a alkoholu je stále omezený. To znamená, že nevíme přesně, jaké mohou být dlouhodobé účinky nebo jaké mohou být rizika. Proto je nejlepší být opatrný a kombinovat tyto dvě látky, pokud si nejste jisti, jak vás ovlivní. 

Pokud se rozhodnete užívat CBD a alkohol společně, je dobré držet se nízkých dávek obou látek, aby se minimalizovalo riziko negativních účinků.

Nicméně, je důležité přistupovat k této kombinaci vždy s opatrností, protože výzkum v této oblasti je stále omezený.

Naše nabídka CBD produktů té nejvyšší kvality

Na našem e-shopu nabízíme produkty s CBD prémiové kvality. Můžete vyzkoušet CBD Oleje, CBD Květy, CBD Hašiš, CBD Vape, CBD Krystaly nebo CBD Sladkosti a nově nabízíme i CBD Gumové medvídky.

Zdroje článku

Používáme ověření věku Adulto Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz