❗️❗️❗️ KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE KVĚTŮ DÁREK❗️❗️❗️ 1G CBD HASISHE ❗️❗️❗️✌️

CBD a jeho účinky v léčbě proti depresím

OGA3BA0

CBD a jeho účinky v léčbě proti depresím

Podle nejnovějších čísel Světové zdravotnické organizace (WHO) trpí po celém světě více než 264 milionů lidí depresemi. Statistické údaje z České republiky pak poukazují na to, že v naší zemi žije okolo 5% obyvatelů, kteří jsou omezeni touto duševní nemocí. Je tak velice pravděpodobné, že někdo z Vašeho okolí má přímou zkušenost s depresivními stavy. 

Stále více lidí užívá kanabidiolové (CBD) produkty, které jim pomáhají zotavit se z depresí. Pokud zvažujete nebo máte v plánu zařadit CBD olej nebo CBD květy do programu léčby, sestavili jsme pro vás tento článek, abyste lépe pochopili současné výzkumy o CBD a depresích. I přes to, že prozatím schází dostatek klinických experimentů, existuje několik vědeckých důkazů, že kanabidiol může pomoci vašemu mozku na cestě k uzdravení se.

Mezi nejčastější příčiny této nepříjemné nemoci patří genetické vlivy, chronický stres, životní situace vyvolávající stres, posttraumatické potíže, sociální izolace a další. Všeobecně pak platí, že lidé postiženi touto chorobou mají nízké hodnoty serotoninu, kterému se také říká hormon štěstí a radosti.

Pokud lidé trpí depresemi, specifická část mozku s názvem hipokampus, která je zodpovědná za naše učení, paměť a emoce, se zmenšuje a dochází k takzvané atrofií. Přesněji řečeno se redukuje počet buněk či se zmenšuje velikost buněk v hipokampu.

Avšak naštěstí je tato unikátní část našeho mozku schopna obnovy a regenerace a dokáže tak vytvářet nové neurony a formovat synapse. Tomuto procesu se říká odborně neurogeneze či neurální regenerace. Běžná antidepresiva pak fungují tak, že stimulují neurální regeneraci v hipokampu. Na podobném principu pak funguje i CBD.

V rozsáhlém příspěvku Britské farmaceutické společnosti vydaném v roce 2018 byl uvedeno, že CBD redukuje atrofií a smrt neuronů v hipokampu. U lidí zužovaných depresemi nastává to, že jejich hipokampus má tendence se stále zmenšovat. Výzkum prováděný v Austrálií z roku 2016 pak dokazuje, že CBD pomáhá předcházet scvrkávání hipokampu. 

Jak vlastně ale dochází k tomu, že CBD stimuluje neurální regeneraci? Jedním ze způsobů, jak CBD chrání a regeneruje hipokampus, je jeho interakce s takzvaným mozkovým neurotrofickým faktorem. Jedná se o specifický protein, který napomáhá již existujícím neuronům přežít a zároveň podporuje růst nových neuronů a synapsí. Ve vícero studiích bylo vypozorováno, že CBD zvyšuje hladiny mozkového neurotrofického faktoru v hipokampu a zároveň redukuje depresivní symptomy.

Druhým způsobem je aktivace serotoninového receptoru 5-HT1A (hydroxytryptamin), čímž se vyvolává protiúzkostlivý efekt. Tento receptor hraje roli v řadě biologických a neurologických procesech, včetně úzkosti, zvracení, nevolnosti, závislostech, chuti, spánku či vnímání bolesti. Serotoninu se také říká hormon štěstí a radosti, takže pokud se zvýší jeho hladina, která se dá vyvolat kromě ostatních způsobů i konzumací CBD, v těle začíná efektivní boj proti depresi.

Další roli hraje CBD při spolupráci s receptory, které mají složitý název receptory aktivované peroximovým proliferátem (PPAR) a regulují genovou expresi či metabolismus cukrů a tuků. Pokud se CBD naváže na tyto receptory, DNA začne vytvářet širokou škálu sloučenin, které jsou buď protizánětlivé nebo ochraňují neurony. 

Klinické pokusy jsou v současnosti v plném proudu a probíhají nezávisle v různých koutech světa. Nám nezbývá než trpělivě čekat na jejich výsledky, každopádně už teď existuje několik pádných argumentů, jak je CBD účinné pro člověka, jenž je svazován depresemi.